0

Osmanlı da kardeş katli

Osmanlı da kardeş katli Osmanlı da kardeş katli; Aslında bütün monarşilerde hükümdarlık kavgaları görülmüştür. Ve kardeşler arasında çoğu kez gizlice veya açıkça, ya gerçek anlamda...

0

Türk Mitolojisi – Türk halklarının efsaneleri

Türk Mitolojisi – Türk halklarının efsaneleri Türk Mitolojisi – Türk halklarının efsaneleri; Türk Mitolojisi – Türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir. Eski efsâneler,...

0

Osmanlı Saraylarının işlevi

Osmanlı Saraylarının işlevi Osmanlı Saraylarının işlevi, Devletin ilk payitahtı olan Bursa’daki Saray hakkında bilgimiz yoktur. Bununla beraber ikinci başkent Edirne’deki Saraylar, İstanbul’un fethinden sonra yapılan...

0

Niçin Tespih Çekiyoruz

Niçin Tespih Çekiyoruz Niçin Tespih Çekiyoruz; Boncuk, kemik, taş gibi küçük parçaların bir ipe dizilmesi insanlık tarihi kadar eskidir. İlk insanlar avladıkları avın parçalarını ip...

0

Hamburgerin ismi nereden geliyor

Hamburgerin ismi nereden geliyor Hamburgerin ismi nereden geliyor; ‘Ham’ kelimesinin İngilizce’deki anlamı ‘domuzun bacağının üst kısmından tuzlanarak ve kurutularak yapılan yemek’ demektir. Öyleyse hamburger domuz...

0

Türk kültürü’nde Aksakallı

Türk kültürü’nde Aksakallı Türk kültürü’nde Aksakallı, Değişik Türk dillerinde Akhagallı, Ağsagallı, Aksahaltı olarak söylenir. “Göksakallı” tabiri de kullanılır. Yaşlı adam, dede. Bir yörenin tanınmış en...

0

Padişahların bayramlaşması nasıldı

Padişahların bayramlaşması nasıldı Padişahların bayramlaşması nasıldı, Padişahla Saray’da bayramlaşmaya “Muayede Alayı” (veya Resm-i Muayede) denilirdi. Osmanlı Sarayı’nda Ramazan ve Kurban bayramlarında Has Oda’da Enderûn ağalarıyla...

0

Padişahlar namaz ibadetini nasıl ifa etmişlerdir

Padişahlar namaz ibadetini nasıl ifa etmişlerdir Padişahlar namaz ibadetini nasıl ifa etmişlerdir; Zaten ezanı bekleyenler koğuşlarından çıkarak ve Padişah da Darüssaâde Ağası ve Enderun ağaları...

0

Koşma ıslanırsın mutlaka

Koşma ıslanırsın mutlaka Koşma ıslanırsın mutlaka; Yağmur yağarken koşanların daha çok ıslanacağını ileri süren, insanı yağmurda sallana sallana dolaşmaya iteleyen bir görüş ile hiçbir şey...

0

Alp ErTunga Efsanevi Türk Hakanı

Alp ErTunga Efsanevi Türk Hakanı Alp ErTunga Efsanevi Türk Hakanı, Alp Er Tunga veya Âlp Âr Tonğa (Altay Türkçesi: İlb Er Tonga) – efsânevi bir...

0

Biyolojik beden saati nasıl çalışıyor

Biyolojik beden saati nasıl çalışıyor Biyolojik beden saati nasıl çalışıyor; İnsan vücudu her gün aynı saatte otomatik olarak belirli fonksiyonları yerine getirir, vücut ısısını değiştirir,...

0

Su İyesi Koruyucu Ruh

Su İyesi Koruyucu Ruh Su İyesi Koruyucu Ruh, Türk, Tatar ve Altay mitolojisinde suyun koruyucu ruhu. Değişik Türk dillerinde Suv İyesi olarak da bilinir. Moğollar...

0

Osmanlı Bürokrasi Örgütlenmesi

Osmanlı Bürokrasi Örgütlenmesi Osmanlı Bürokrasi Örgütlenmesi, Kalemiye tariki, özellikle Dîvân-ı Hümâyûn’un her türlü yazışmalarını hazırlamak, giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak, suretlerini almak, muhafaza etmek görevlerini...

0

Dişler neden takırdıyor

Dişler neden takırdıyor Dişler neden takırdıyor; Korktuğumuzda, ölüm tehlikesi veya bize çok rahatsızlık veren bir durumla karşılaştığımızda verdiğimiz tepki, ilk çağlarda yaşayan atalarımızın tepkileri ile...

0

Radyasyon hakkında ne biliyoruz

Radyasyon hakkında ne biliyoruz Radyasyon hakkında ne biliyoruz; Nükleer enerji denilince aklımıza Hiroşima ve Nagasaki‘ye atılan atom bombalan, Çernobil’deki nükleer santral kazası ve nükleer atıklar...

0

Dede Korkut Korkut Ata

Dede Korkut Korkut Ata Dede Korkut, Korkut Ata – Türk, Altay ve Oğuz efsânelerinde, masallarda ve halk hikâyelerinde adı geçen söylencesel ozan. Dede Korkut olarak...

0

Harem Kadınlarının Ünvanları

Harem Kadınlarının Ünvanları Harem Kadınlarının Ünvanları, Padişahın annesi olan valide sultanların resmi unvanları “Mehd-i Ulyâ-i Saltanafdır. Oğullarına “Arslanım” diye hitap etmeleri gelenek olmuştur. Kendilerine tahsisat...

0

Ay olmazsa ne olur

Ay olmazsa ne olur Ay olmazsa ne olur; Güneş sistemimiz oluşurken koşullar çok az farklı olsaydı, bizler için her şey değişik olabilirdi. Dünyanın madde dağılımı,...

Yıldız kayması nasıl oluyor?

Yıldız kayması nedir

Yıldız kayması nedir Yıldız kayması nedir; Geceleyin açık bir havada gökyüzünü seyrederken, çeşitli renk ve parlaklıktaki yıldızların oluşturduğu o inanılmaz ve muhteşem manzaranın içinden bir...

Gökkuşağı niçin yuvarlaktır

Gökkuşağı niçin yuvarlaktır

Gökkuşağı niçin yuvarlaktır Gökkuşağı niçin yuvarlaktır ; Su damlası ve yakıcı güneş. İşte gökkuşağı bunlardan oluşur. Atalarımız gökkuşağından çok korkarlardı. Onu Tanrıların elçilerinin geçmesi için...