Ana sayfa » Arkadaş filmi Yılmaz Güney
Klasik Türk Filmi

Arkadaş filmi Yılmaz Güney

Arkadaş filmi

“Arkadaş filmi” Reji: Yılmaz Güney Klasik Türk Filmleri

Oyuncular: Yılmaz Güney, Melike Demirağ, Kerim Af­şar, Aİra Balkan, Semra Özdamar, Ahu Tuğba, Civan Canova.

Yılmaz Güney sinemasında yeni bir aşama. Özünde naiflik ve bazı tutarsızlıklar taşısa da yıllardan beri alışagel­miş klasik dram yapısının kalıplarını, özgün anlatımı ve gözlem gücüyle kırıp parçalıyor. Devrimci özellikleri yanısıra Güney’in oyunculuğu açısından da bir dönemeci oluştu­ruyor.

Dönemi içinde Güney’in sadık seyircisi dışında her sı­nıftan izleyiciyi de etkileyen film, ne kadar eskimiş olsa üze­rinde düşünülecek ve tartışılacaktır kuşkusuz. Yıllar sonra karşılaşan iki eski arkadaşın öyküsü anlatılıyor. Dünün yoksul öğrencisi Cemil (Kerim Afşar) zengin olup, güzel kansı Necibe (Azra Balkan) ve içine kapanık, incecik, fidan gibi baldızıyla (Melike Demirağ) mutlu bir yaşam sürdürmektedir.

Arkadaş filmi

Ne var ki arkadaşı Azem’in (Yılmaz Güney) evlerinde kalıp yaşamlarına girmesiyle düzenleri bozulun Her şeyden önce iki arkadaşın sınıfsal farklılıkları ortaya çıkar. Bir sahil ken­tindeki yozlaşmış yaşam bitimi, Necibe’nin kocasını aldat­ması, Melike’nin Azem’le duygusal bir ilişkiye girmesi ve Ce­mil’in kaçınılmaz sonu… Bir silah sesiyle her şey nokta­lanır. İntihar eden Cemil midir?

Bu son, seyirciye bırakılır. Güney, bu olayların içinde köy ve kent arasındaki çelişkile­ri, kültür yaşamının farklılıklarını da ortaya koyar. “Arkadaş” 12. Antalya Festivali‘nde “ikinci”liği ka­zanmıştı (1974).

Arkadaş filmi Klasik Türk Filmleri izleyin

Arkadaş filmi

Arkadaş filmi Yılmaz Güney

Yorum ekle

yazmak için tıklayın