Ana sayfa » Enerji Bedeni tanıyalım
Reiki

Enerji Bedeni tanıyalım

Enerji Beden
Enerji Bedeni

Enerji Bedeni tanıyalım, Gördüğümüz, dokunduğumuz kütlesi olan madde, aslında enerjinin düşük frekansta titreşimidir.Enerjinin frekansı, titreşim hızı yükseldikçe bizler için görülemez, duyulamaz ve dokunulamaz hale gelir.Evrende insanda dahil herşey bir enerji sisteminin parçasıdır.

Bütün parçalar birbirleriyle bölünmez bir şekilde bağlıdır.

Şu anda çevremizde bulunan ancak göremediğimiz binlerce frekansta dalgaları ve ışınları (radyo dalgaları, ultraviole ve morötesi ışınlar vs) düşününce bir enerji denizinin içinde yer aldığımızı daha rahat anlayabiliriz.Burada Albert Einstein’ın şu sözlerine bir göz atalım.

“İnsanoğlu, evren denilen bir bütünün parçasıdır.Uzay ve zamanla sınırlandırılmış bir parçanın.Kişiliğinin, düşüncelerini, duygularını, geri kalandan ayrıymış gibi algılar.Orada söz konusu olan, bilincini etkileyen bir çeşit optik yanılsamadır.”

Evrensel enerji yüzyıllar boyunca gözlemlenmiş ve araştırılmıştır. Her uygarlık ona ayrı bir ad vermiştir. Ama bütün gözlemler temel özelliklerinin aynı olduğunu gösterir. Şöyle bir göz atarsak; örneğin Hindistanda 5000 yıllık bir geçmişe sahip Yoga, “prana” adı verilen evrensel bir enerjiden bahseder.

Hayat enerjisi: Enerji Bedeni tanıyalım

Bu prana veya “hayat enerjisi”, bütün vücuda canlılık verir. Çinde ise bu hayat enerjisine “chi” adı verilir. Çinlilere göre herşey -canlı veya cansız- bu evrensel enerjiyi içerir ve ondan oluşur. Chi, yin ve yang adındaki iki zıt güçten oluşur. Kabala ise aynı enerjiye “astral (yıldızsal) ışık” der.

Enerji Beden
Enerji Bedeni

Japoncadaki adı ise “ki” dir. Aynı zamanda bu enerjiye “kozmik enerji” de denir. Gördüğünüz gibi bu enerji, çok eski zamanlardan beri gözlenmiş ve değişik isimlerle anılmış olsa da, anlamı tektir, evrensel enerji. Evrensel enerji alanı, bütün uzayın, canlıların olduğu kadar, cansız cisimlerin de içine işlemiş bir şekilde ve bu cisimlerle aramızda yer alır.

İnsan da hücrelerdeki atomlar, atomların çekirdeğinde hareket eden nötronlar, elektronlar ve protonlardan meydana gelmiştir.Bu titreşim hızı düşük olduğu için insan kendini katı bir kütle olarak algılar.Ancak insan bedeni sadece kütle olarak algıladığı bir fizik bedenden meydana gelmemiştir.Daha yüksek frekanslarda olduğu için beş duyu organı ile algılanamayan enerji bedenlerine de sahiptir.

İnsanın enerji alanı “AURA” veya “IŞIN BEDEN” ,  insanın bir enerji olduğunu ve evrensel enerjiden beslendiğini söylemiştik. Aura’da, evrensel enerjinin insan vücuduna bağlı olan ve insanı tamamen saran bir parçasıdır. Kısaca insan vücudunu tamamen çevreleyen bu elektromanyetik alana “aura” adı verilir. Auranın 7 enerji bedenden meydana geldiği söylenir.  Yazımızda şifa ve benzeri uygulamalarda ağırlıklı olarak üzerinde çalışılan 4 enerji bedeni inceleyelim.

Eterik Beden: Enerji Bedeni tanıyalım

Eterik beden, fiziksel bedeni meydana getirmiş olan aynı maddeden yapılmakla birlikte , fiziksel bedenden daha yüksek frekansta titreşir.Fiziksel bedene en yakın olan katmandır.Başlıca işlevi fiziksel bedenin sağlıklı ve duyarlı kalması için gerekli olan enerjiyi sağlamak ve evrenin temelini oluşturan enerji ağı ile bağlantıda tutmaktır.

Bedene bir iki santim uzaklıktadır. Fiziksel yaraların iyileştirilmesi eterik beden yoluyla yapılabilir.. Sifada oncelikle eterik aura ile ilgilenilir, çünkü hastalık ister eterik bedende ister fiziksel bedende yer almis olsun, o suptil enerji sistemini bozar ve sağlıklı frekansları (uyumsuz) frekanslara dönüştürür.

Duygusal Beden:  Enerji Bedeni tanıyalım

Eterik bedenden sonra gelir ve bu alanda duygularımız faaliyet gösterir. Duygusal bedendeki herhangi bir olumsuzluk eterik bedeni etkiler.Reiki ile bu bölgede calışmak, alıcının içinde biriken olumsuz duyguların yok olmasını sağlar, onu huzurlu bir hale getirir. Fiziksel bedenden yaklaşık yirmi cm kadar bir mesafeye uzanir.

Zihinsel Beden: Enerji Bedeni tanıyalım

Zihinsel beden düşünce merkezidir. Sağlıklı bir insanda iki buçuk metre kadar uzanır.Hastalıkların pek çoğunun zihinsel bedenden kaynaklandığı düşünüldüğü için, şifa uygulamalarında önemlidir. Olumsuz zihin hastalıkların oluşması için uygun zemin hazırlar ve olumsuzluklar zamanla eterik bedene geçerek sağlığın bozulmasına yol açar.

Ruhsal beden:Enerji Bedeni tanıyalım

Ruhsal beden titreşimi en yüksek olan bedendir.Ruhsal bedendeki hastalıklar fiziksel bedene yansıyarak sağlığın bozulmasına yol açar. Ruhsal aura, fiziksel bedenden en uzağa uzanan auradır.Sağlıklı bir kimsede yarıçapı sekiz metre kadardır.

Enerji Bedeni tanıyalım