Ana sayfa » Efsane Mitoloji

Efsane Mitoloji

Türk ve dünya mitolojik öyküleri

Efsane Mitoloji

Tufan Devri efsanesi

Tufan Devri efsanesi, MÖ 3000 ile 2000 arasında bir zamanda Mezopotamya’da büyük bir sel baskım olmuştur. Bu olayın o bölgede yaşayan insanlar üzerinde...

Efsane Mitoloji

Demeter ve Persephone

Demeter ve Persephone , Yunanistan’daki tarımcı toplumlar Toprak Ana’ya tapınırlarken, başka toplumlar Ulu Tanrıça’ya ya da Ana...

Efsane Mitoloji

Efsane İnsan Çağları

Efsane İnsan Çağları, Homeros’tan sonraki Önemli Yunan şair, MÖ 8. yy. sonlarına doğru yaşamış olan Hesiodos’tur. Hesiodos, var olan söylencelere...

Efsane Mitoloji

Yunan ve Roma Söylenceleri

Yunan ve Roma Söylenceleri evrensel bir ün ve yaygınlık kazanmıştır. Yaklaşık MÖ 775 (Homeros, İlyada) ve yine yaklaşık MÖ 725 (Hesiodos, Theogonia) yıllarında...

Efsane Mitoloji

Adak anlamı nedir

Adak anlamı nedir; Adak – Herhangi bir dilek yerine geldiğinde karşılığında yapılacağı veya verileceği söylenen şey ve bunun sonucunda insanın kendisini...

Efsane Mitoloji

Abdal manevi mertebe

Abdal, manevi mertebe – Türk tasavvufunun en üst mânevî mertebelerinden birinin adıdır. Birçok Türk topluluğunda bu inanca rastlanmakta, bazen da Derviş...

Efsane Mitoloji

Abası Kötü ruh

Abası, Kötü ruh ; Abası (Abahı, Abazı; Yakutça: A6aacbi/A6aahbi) – Yakut mitolojisinde, kötülükleri simgelediklerine inanılan ve korunmak için...

Efsane Mitoloji

Abahan efsânevi hakan

Abahan, Türk Mitolojisinde efsânevi hakan – Türk Mitolojisinde efsânevi hakan. Aba Han, Apa Han veya Abakan (Abağan, Abığan) Han olarak da bilinir...