Ana sayfa » Reiki birinci seviye
Reiki

Reiki birinci seviye

Reiki 1 seviye
Reiki 1 seviye

Reiki birinci seviye

Reikiye giriş ,Reiki’ nin özü, Reiki 1 seviye

Reiki, herhangi bir dine bağlı olmayan aydınlanma ve şifa sistemidir. Batıda temel olarak bir şifa sistemi olarak öğretilmektedir. Ellerinizle dokunarak, kendinizi ve başkalarını iyileştirmenizi sağlar. Mikao Usui tarafından Japonya’da 1900 yılların başlarında geliştirilmiştir.

Reiki öğrenmesi ve kullanması oldukça kolaydır ve herkes tarafından uygulanabilir. Reiki şifası, bir inisiasyon yoluyla Reiki enerjisine bağlanma işlemidir. Reikiyi kullanmak, Reikinin farkında olmak ve bunun Reiki olduğunun ifade edilmesidir. Şifa verme işlemi ya doğrudan ellerle dokunarak yada uzaktan yapılabilir.

Reiki rey-ki olarak okunur. Reiki iki farklı Japonca kelimenin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.  “Rei” evren anlamına gelir. “Ki” ise ruh ve yaşam gücü enerjsi demektir. Bu nedenle Reikinin en genel tanımı “Evrensel yaşam enerjisidir”.  Bazıları bunun yaşamı sürdüren yaşam gücü enerjisi olduğunu söylemektedirler. Bu evrensel yaşam enerjisi tanımlanabilir değildir, her şeyde ve her yerde vardır. Reiki yaparken ve Reiki olurken onun farkında oluruz.

Bu iki Japonca kelime aynı zamanda aydınlanma anlamına da gelir. Bu iki kelime, evrensel ruhla bir araya gelen kendi ruhumuzu tanımlar.

Reikinin özü

Reiki prensipleri

Bir çok hastalığın ruhani ilacı

Sadece bu gün kızma ve kaygılanma

Şükran dolu ol ve alçakgönüllü davran

İşini  özenle yap

Var olan her şeye karşı nazik ve sevecen ol.

Sabah ve akşam ellerin dua pozisyonundayken yukarıdaki kelimeleri tekrar et ve Reikinin senin ruhuna ve bedenine şifa  getirmesi için dua et.

— Mikao Usui

Reiki prensipleri Reikinin özüdür. Tek gerçek ustalaşma kendinde ustalaşmaktır. Usui bize prensiplere bağlılık ve onları yaşamanın önemli olduğunu öğretmiştir. Prensiplerin gerçek amacı, aydınlanmayı, barış içinde bir yaşamı, var olan tüm şeylere karşı duyarlı ve nazik olmayı, zihninizde ve yaşamınızda huzuru getirmesidir.
Prensipler şefkat dolu bir yaşamı içerir. Budist prensipler olan Karuna (var olan tüm şeylere karşı sevgi) ve Metta (var olan tüm şeylere karşı duyarlı olmak)’yı içerir. Kendimizi iyileştirirken, prensipleri yaşama geçirirken gerçek ustalığı buluruz. Reikinin ustalığı değil, kendimizin ustalığını elde ederiz.

Reiki 1 seviye
Reiki 1 seviye

Kızgınlık, kaygı, kabalık ve egodan kaynaklanan tüm diğer davranışlar ve duygular evrensel sevgi kaynağı, ışık ve harmoni ile bağlantı kurmamızı zorlaştıran şeylerdir.  Bunlar aynı zamanda kişiyi uyku halinde tutarlar, daha büyük ruhani amaçlarımızı ve aydınlanmayı görmemizi engellerler.

Usui Reiki sistemi kendinizi ve başkalarını iyileştirebilmenizi sağlayan bir aydınlanma sistemidir.  Sizin, sevginin, ışığın ve uyumun evrensel kaynağı ile birlikte olmanızı sağlamak için düzenlenmiştir. Reikiyi bu şekilde öğreten çok az kişi vardır ve batıda genellikle sadece bir şifa sistemi olarak öğretilmektedir. Hatta bu ruhsal aydınlanma öğretisini işini para getiren bir iş haline gelmiştir.

Yukarıda yazılan prensipler eller gasho pozisyonunda iken sabah ve gece tekrar edilmelidir. Benzer şekilde, meditasyondan ve Hatsurei ho (özel bir güçlendirme ve meditasyon tekniği) önce tekrar edilmelidir. Gün boyunca bu prensipleri içinizden tekrar etmek yardımcı olacaktır.  Bu basit şeyleri yaşamınıza ve var oluşunuza katarsanız, kızmaya, kaygılanmaya ve başkalarına karşı kaba olmaya başladığınızda bu ilkeler karşınıza çıkacaktır.

Benzer şekilde kendinizde var olan durumları görmeyi öğrenirsiniz. Bazılarına göre bunları sık sık tekrar edilmesi (yani sadece bu gün kızma, kaygılanma, şükran dolu ve alçak gönüllü ol, işini severek yap, var olan tüm şeylere karşı nazik ve sevecen ol), bunların yaşamınıza geçirilmesini ve içselleştirmelerini getirir.

İşini hakkını vererek yap demek kendi kişiliğiniz üstündeki çalışmalarınızı belirtir. Azimle çalışmak ve sizde iyileşmeyen şeyleri görmek için çabalamak ve acı çekmenize neden olan şartların kaldırılması için çalışmaktır.

Bazıları “kızma ve kaygılanma” kelimeleriyle ne demek istendiğini merak etmektedirler. Bu kelimeler kızmak yada kaygılanma anlamına gelmemektedir fakat çok daha radikal ve değişik bir fikri temsil etmektedirler. Bu prensipler Meiji imparatorundan alınmıştır ve Budist geleneğin bir parçası olmuşlardır. Kızgınlık bir bağlılık ve yüktür. Kendimizin, başkalarının ve yaşam şartlarının “olduğu” gibi değilde bizim isteklerimiz, arzularımız ve şartlarımıza göre olmasını istememizdir.

Bakış açınız sizin gerçekliğinizi  belirler; farkındalığınız neredeyse siz oradasınızdır. Eğer farkındalığınız “bugün kızma, sinirlenme” üzerindeyse, sizde kızgınlık yaratmak için kullandığınız koşulları görmeye başlarsınız (önce bir olay olduktan sonra ve ilk başta tepki gösterdiğinizde, bir olay olduğunda sonra tepki gösterdiğinizde ve sonunda tepkiniz oluşmadan önce bunları görmeye başlarsınız).

Bu noktada gerçekten sinirlenmezsiniz çünkü ilk başta kızgınlığı yaratan ego ve şartları görürsünüz, ve duruma sizin istediğiniz şekilde olması için değil de, “olduğu” şekliyle tepki verirsiniz.

Olan bir şeye, bir kişinin bir şey yaptığı yada yapmadığı zaman kızdığımızda yada sinirlendiğimizde, bu kızgınlığı kendimiz için yaratırız. Koşullanmalarımız (inançlarımız) bunu bizim için otomatik olarak yapar. Bu koşullanmalar için verilen bir isim egodur (ben).

Usui ve aynı zamanda Meiji imparatoru, prensiplerin sabah ve akşam, kendimizi ve başkalarını tedavi etmeden önce tekrar edilmesini söylemişlerdir.  Bu prensipler an içinde bulunan bilinçliliği geliştirirler, yani bu şartlanmalara dikkat etmeyi getirirler.

Bakış açınız ve odaklanmanız sizin gerçekliğinizi oluştururlar. Farkındalığın olduğu yerde siz var olursunuz. Prensiplerin bilincinde olun.

Reiki nedir?

Reiki bir şifa ve aydınlanma sistemidir. Her ne kadar yeni çağ felsefesi ve diğer materyaller eklense de Batıda daha çok sadece şifa sistemi olarak öğretilir.  Bir şifa sistemi olarak hem kendinizde hem de başkaları üzerinde kullanılabilir. Reiki kısaca bu enerji ve şifadır.

Bazıları bunu Tanrıdan gelen enerji olarak tanımlarken, başkaları “iyileştiren yedi şifa ışığının biri” olarak görmektedirler. Bazıları bunun Reiki kanallarından geldiğini düşünürken, başkaları fizik kurallarına göre açıklamalar getirmektedirler. Bir çok teori bulunmasına karşın hiç biri diğerinden daha doyurucu ve üstün değildir. Benim düşünceme göre bu sadece basit olarak “enerjidir”. Reikiyi tanımlamak, tıpkı bir avuç suyu sıkmaya benzer, ne kadar sıkarsanız parmaklarınızın arasından o kadar çok kaçacaktır. En doğrusu, Reikiyi olduğu gibi şu anda uygulamaktır. Sadece Reiki olun.

Reiki, “Usui Reiki Ryoho Gakkai” adı verilen el yazmasında sezgisel olarak tanımlanmıştır. Reiki alan kişinin ihtiyacı olan yere gitmekte ve akmaktadır. Takata, Reikinin doğrudan nedenlere nüfuz ettiğini söylemektedir. Semptomları iyileştirmektedir fakat hastalığın temel sebebine gidip onu çözmektedir. Benim de sık sık ifade ettiğim gibi Reiki yapması gerekeni tam anlamıyla yapar.

Genellikle Reiki enerjisinin uygulayan kişinin başının tepesinden ve aşağıda haradan girdiği öğretilir (göbeğin hemen altına verilen Japonca ad). Daha sonra enerji Reikiyi uygulayan kişinin avuç içlerinden alan kişiye yada kendisine akar. Bu nedenle hem uygulayan hem de Reiki alan kişi Reikiye maruz kalır. Reiki kendiniz ve başkaları üzerinde kullanılabilir. Reiki vermek ve almak genellikle barış dolu ve keyif veren bir deneyimdir.

Reiki  dengedir; fiziksel, ruhsal ve duygusal olmak üzere tüm seviyelerde çalışır. Reiki vücuda enerji verir ve iyileştirir. Araştırmalar göstermiştir ki, yaralanmaların iyileşme süresini kısaltıp, kan basıncını düşürüp, streslerden arınmaya yol açmaktadır ve acının dindirilmesinde kullanılmaktadır. Kişilerin kendi beyanlarına göre Reiki bir çok ciddi hastalığı iyileştirmiştir. Reiki diğer  tedavilere yardımcı olmaktdır. Reiki iyileşme sürecini hızlandırmakta ve geleneksel tıbbi tedavilerin yan etkilerini en aza indirmektedir.

Reiki bir din değildir. Bir yeni çağ felsefesi uygulaması da değildir. Hıristiyan, Budist, Şinto, Hindu ve İslam dininden bir çok insan Reikiyi uygulamaktadır. Reiki herhangi bir inanca yardımcı olan bir ruhani uygulamadır.

Usui Reiki Hikkei kitabında (Usui’nin öğrencilerine verdiği bir el kitabı), şunları söylemektedir; “ Benim Reikim, evrendeki sezgisel güce dayalı özgün bir metottur. Bu güçle vücut sağlıklı olur, yaşam  sevinci ve ruhun huzuru artar”.

Reikinin tarihçesi

Reikide sistemin tarihçesi ve nasıl geliştiği sistemin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bazıları tarihçenin kendi versiyonlarına sıkı sıkıya bağlıyken, başkaları kendi biçimlerini dini dogmalar gibi kabul etmektedir. Yakın zamana kadar (1998 yıllarında) bilinen tek bilgi Mrs.Takata’nın Mikao Usui hakkında verdiği bilgilerle sınırlıydı. 1998 yılından itibaren,  bir çok batılı Reiki ustası, özellikle Frank Petter, Dave King, Hirosho Doi, Andrew Bowling ve Rick Rivard Japonya’da bağlantılar kurdular ve Batılı gelenekten ayrı olarak Japonya’da devam eden Reikiyi öğrendiler. Japonlardan öğrendikleri tarihçe daha doğru ve düzgündü.

Batıdaki en yaygın Reiki tarihçesi Hawayo Takata’nın öğretilerinden gelmiştir. Bu hikaye Reikinin tüm stillerinde anlatılır. Bu öykünün Takata’nın öğretim hikayesi olduğu bilinmelidir. Mrs. Takata bir Japon kökenli Amerikan vatandaşıydı. Japon kültürünü Amerikan kültürüyle hıristiyan anlayışı çerçevesinde kaynaştırmayı amaç edinmişti.

Dr. Mikao Usui

Mrs.Takata tarafından anlatılan geleneksel hikayeye göre Reiki şöyle doğmuştur; Dr.Usui, Kyoto’da bulunan Doshisha adlı bir Hırıstiyan Üniversitesinde 1900’lü yılların başlarında ders vermekteydi. Öğrencileri bir gün ona, Hz.İsa’nın İncilde anlatıldığı gibi hastaları iyileştirdiğine inanıp inanmadığını sordular. Dr.Usui inandığını söylediğinde öğrencileri ondan benzer bir iyileştirmeyi göstermesini istediler. Dr. Usui nasıl şifa vereceğini bilmiyordu. Kilise ileri gelenlerine sorduğunda onlarda bilmediklerini söylediler. Bunun üzerine nasıl şifa verebileceğini öğrenmek üzere bir arayışa başladı. Anlatılan hikayeye göre, Japonya, Çin’de üniversitelerde araştırmalarda bulunur.

Dr.Usui nasıl şifa vereceğini bulamaz ve cevabı bulmak için Kurama dağına tırmanıp orada oruç ve meditasyondan oluşan 21 günlük bir arınmaya girer. 21 günün sonunda ayrılmak üzereyken uzak bir mesafeden bir ışığın kendisine yaklaşmakta olduğunu görür. Bu ışık onu korkutur fakat olduğu yerde kalır. Işık alnına, üçüncü gözün olduğu yere çarpar. Bilincini yitirip, bayılır fakat uyandığında havada milyonlarca parıldayan ufak balon  ve Reiki sembollerini görür.

Reiki sembollerinin anlamını ve uygulamada nasıl kullanacağını anlar. Daha sonra dağdan aşağıya inerken yaralanan topuğunu ve aynı zamanda bir genç kızı iyileştirir. Daha sonra 21 günlük bir oruçtan sonra karnını tamamen doyurur. Kyoto’nun kenar mahallelerindeki dilencileri iyileştirir. Daha sonra aynı kişilerin hastalıklarının nüksettiğini ve geri geldiklerini görür. Usui bu kişilerin hastalıklarını koruduklarını çünkü hastalıklarının onların işine yaradığını görür. Bu kişiler hastalıklarla birlikte yaşamayı tercih ettiklerini çünkü başkaları tarafından bakılmaktadırlar. Bundan sonra Usui tedavinin sadece fiziksel değil fakat aynı zamanda zihinsel ve ruhsal yönlerinin de olması gerektiğini anlamıştır. Usui bundan sonra Reikiyi karşılıksız yapmamaya, bir enerji değiş tokuşunun olmasına karar verir.

Reikinin daha sonra Usui’nin seçtiği haleflerine geçtiği öğretilmektedir. Mr.Chujiro Hayashi bir sonraki “Büyük Reiki Ustası” olmuştur. Bu “Büyük Reiki Ustası” ünvanı daha sonra Mrs.Takata ve ondanda torunu Mrs.Phyllis Furumoto. Sensei Takata hiçbir zaman kendini “Büyük Usta” olarak adlandırmamışlardır. Bu Sensei Takata’nın öğrencileri tarafından verilmiş bir unvandır.

Araştırma ve eldeki bilgiler 1990 yıllarının ortasında Japonya’dan gelmeye başlamıştır. Geleneksel Japon Reiki okulunu (TJR: Traditional Japanese Reiki) kuran Dave King, Hayashi çizgisinde olan yaşayan ustalarla tanışmış ve onlardan ders almıştır ve uygulama kılavuzları ve diğer materyalleri bu ustalardan almıştır. Frank Petter, Reikinin batı tarzı bir versiyonunu Japonya’da öğretmeye başlamıştır ve diğer Reiki okullarını öğrenmiştir ve Reiki tarihini araştırmıştır. Hirosho Doi, Barbara Weber Ray gözetimi altında usta olmuştur ve batıdaki birkaç usta ile birlikte çalışmıştır. Petter konu üzerinde kitaplar yazmaya başlamıştır ve hem Petter ve hem de Sensei Doi Amerika Birleşik Devletlerine gelmişler ve Japon okullarında kullanılan teknikler hakkında seminerler vermişlerdir.

Bu kaynaklar Dr.Usui ve Reiki hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarmıştır. Mikao Usui 15 Ağustos 1865 tarihinde doğmuştur. Usui henüz bir çocuk iken bir manastırda Budizm öğrenimi görmüştür. Chi Kung’un bir Japon biçimini ve diğer doğu tabanlı şifa sistemlerini öğrendiği düşünülmektedir. Usui’nin çok parlak ve çalışkan bir öğrenciydi. Usui aynı zamanda başarılı bir işadamıydı. 1914 yılında Kurama dağına meditasyon yapmaya gider ve orada 21 günlük bir meditasyon ve oruç döneminden geçer. 21 günlük meditasyon sırasında Reiki enerjisi, Usui’nin taç şakrasından girmiştir. Büyük bir şifa gücünü elde ettiğini keşfetmiştir. Kendi enerjsini alan Chi Kung çalışmalarının tersine Reiki Enerjisi kendisinden herhangi bir enerji almadığını görmüştür.

Daha sonra Kyoto şehrinde yedi yıl geçirmiştir. Tokyo’da öğrencilerini Usui Shiki Reiki Ryoho adını verdiği sisteme göre yetiştirdiği bir okul açmıştır. 2000 öğrenciyi uygulamacı ve on altı öğrenciyi de usta seviyesinde yetiştirdiği kabul edilmektedir. 9 Mart 1926 tarihinde vefat etmiştir.

Usui’nin kendisi bir Reiki topluluğu kurmuştur. Usui Reiki Ryoho Gakkai adı verilen bu organizasyonun ilk başkanı Usui olmuştur. Usui öldükten sonra, bu derneğin altı başkanı olmuştur. Usui’den sonra Ushida, Takatome, Wantanabe, Wanami, Koyama ve şu andaki başkan Kondo’dur.

Chujiro Hayashi hakkında ek bilgiler bulunmuştur. Dr. Chujiro Hayashi, Usui’nin öğrencisiydi ve 1925 yılında Reiki hocası olmuştur. Dr.Hayashi, Japon Deniz Kuvvetlerinden emekli bir subaydı. Bir tıp merkezine benzeyen bir Reiki kliniği açmıştır. Dr.Hayashi sistemde bazı değişiklikler yapmış ve batıda şu anda kullanılan 12 standart el pozisyonunu geliştirmiştir.

Bu el pozisyonları, Reikinin birkaç uygulayıcı tarafından aynı anda verilebilmesini mümkün kılmıştır. Bu grup şifa tekniği, kendi kliniğinde kullanılmıştır ve Reikinin hastaya akışını en üst seviyeye çıkardığı ve şifayı hızlandırdığına inanılmaktadır. Hayashi kliniğinde, öğrenciler belirli bir süre hastalara bakma karşılığında Reiki I öğrenmektedirler.

Yetenekli ve azimli olan öğrencilere daha uzun süreli bir hizmete karşılık Reiki II öğretilmekteydi. En azimli olan öğrenciye Reiki III yani ustalık seviyesi verilmekteydi. Hayashi’nin ustalarından biri Japon kökenli Amerikan vatandaşı olan ve Hawaii’de oturan Mrs.Hawayo Takata’ydı. Hayashi, Usui’nin ölümünden sonra onun kliniğinde çalışmaya devam eden ve çalışmasını sağlayan saygı duyulan bir ustaydı. Hayashi, bir anlaşmazlık nedeniyle Usui Reiki Ryoho Gakkai okulunu terk etmiştir.

Mrs.Hawayo Takata 1900 yılında Hawai’de doğmuştur. Anne babası Japon göçmenleriydi. Evlendi ve iki kızı oldu. Kocası 1930 yılında öldü. Aşağı yukarı beş yıl sonra şiddetli karın ağrıları, akciğer problemleri ve bunlara bağlı olarak oldukça bozuk bir ruhsal durum ortaya çıktı.

Ailesini ziyaret etmek ve tedavi olmak için Japonya’ya gitti. Mrs.Takata’nın anlattığına göre bir tümörü ve apandisti olduğu teşhisi konur. Ameliyat masasında bir ses ona ameliyatın gerekli olmadığını söyler. Doktora bir başka şekilde sorunlarının çözülüp çözülmeyeceğini sorar. Doktor ona Hayashi’nin Reiki kliniğinden bahseder. Mrs.Takata bu kliniğe gitmeye karar verir.

Dr.Hayashi’nin kliniğinde tedavi görür. Mrs.Takata Reiki öğrenmek ister ve Dr.Hayashi’den ona Reikiyi öğretmesini ister. Dr.Hayashi sonunda öğretmeyi kabul eder. 1936 yılında Mrs.Takata Reikideki ilk derecesini alır. Eğitimin ilk yılının sonunda Reiki II’yi alır. Hawai’ye geri döner ve Reiki uygulamaya başlar. 1938 yılında Dr.Hayashi Hawaiyi ziyaret ederken Mrs.Takata’yı Reiki hocası olarak inisiye etti. Dr.Hayashi’nin inisiye ettiği onüçüncü Reiki ustasıdır. Mrs.Takata 22 ustayı inisiye etmiştir. Bu 22 ustanın çoğu günümüzde hala yaşamaktadırlar ve Reikiyi öğretmekte ve uygulamaktadırlar.

Hayashi tarafından Takata’ya öğretilen Reiki sistemi bir noktada değişti. Bir çok meditatif ve ruhsal uygulamalar yoktu.

Mrs.Takata öldükten sonra, Amerika’daki Reiki iki ana okula ayrılmıştır. Barbara Weber Ray tarafından kurulan Radians tekniği ve Phyllis Lei Furumoto (Takata’nın torunu) Reiki Alliance okullarıdır.

Reiki Takata’nın ölümünden bu yana batıda oldukça değişikliğe uğramıştır. Reiki Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Hindistan’da yayılmıştır. Bir çok usta öğretiye yeni teknikler eklemiş yada var olan bazı teknikleri değiştirmiştir. Bazıları Tibet tekniği, Chi Kung, Wicca, yeni semboller eklemiştir. Raku Kei Reiki, Vajra Reiki, Essene Reiki, Karuna Reiki, Seichim Reiki, Tera Mai Reiki ve daha bir çok geleneksel olmayan Usui varyantları mevcuttur. Reiki uygulayıcıların çoğu bağımsız Reiki ustasıdırlar.

İşte burada anlatılan Reiki tarihidir. Bunu okurken şunu hatırlamaya çalışın, hiç biri önemli değildir. Reiki tarihçesi Usui’nin arayışı ve “Reikinin” ne olduğunu bulmasından ibarettir. Onun arayışı bizim arayışımızdır. Usui Satoriyi yaşamıştır ve Reikinin ne olduğunu bulmuştur.

Reiki ile ilgili diğer konular

Reiki ile birlikte öğretilen fakat gerçekte Reiki olmayan bazı uygulamalar vardır. Reiki “Rehberleri”, ruhsal güçleri elde etmek, çakralar, 21 günlük arınma süresi ve enerji değiş tokuşu gibi şeyler vardır. Bu konular bu bölümde işlenecektir.

·         Reiki Rehberleri

Reikideki “Rehberler”, Reikinin bir parçası değildirler fakat genellikle Reiki ile birlikte öğretilmektedir. Diane Stein’ın “Reikinin özü” kitabında  ve William Rand’ın öğretileri sizin Reiki rehberleriyle tanışmanızdan bahsederler. Usui ve Hayashi’nin öğretilerinde “rehberlerle” tanışma yada onları eğitme gibi bir şey yoktur. Bu uygulamalar Şamanizm, ruhsalcılık, Yeni Çağ öğretileri ve diğer kaynaklardan alınmıştır ve Reikinin nasıl çalıştığını yada Reiki uygularken ortaya çıkan sezgiyi açıklamak için Reikiye eklenmiştir.

Bazı yazarlar, örneğin Diane Stein, Reki “rehberlerinin” şifa işini yaptığını ve yanlışları düzelttiğini öne sürmektedirler. Rehberlere olan inanç basit olarak bir başka inançtır. Bazıları rehber fikrini anlamlı bulurken, başkaları dinlerinde yer alan inançlarla çatıştığını söylemektedirler.

“Rehberlerinizin”, sadece güvenli ve kabul edilebilir şekilde kendini ortaya koyan sezginiz olduğuna inananlar vardır. Diğerleri ise başka şekilde düşünmektedirler. Rehberlerle ilgili inancınız yada fikriniz ne olursa olsun bunun bir inanç olduğunu ve rehberlerin Reikiye sonradan eklendiğini ve Reiki yapmak için yada Reikiyi daha verimli yapmak için gerekli olmadığını bilin.

·         Ruhsal Güçler

Bazı kitaplarda Reikinin ve şifa verme işleminin size ruhsal bazı güçler verdiğinden  (yada artmasına yol açtığı) bahsetmektedirler. Usui Reiki Ryoho Sistemi ruhsal güçler vermek için geliştirilmemiştir. Usui’nin yazılarında Reikinin ruhsal güçler vermekle yada kullanmakla ilgili olmadığını açıkça belirtmiştir. Bir çok öğretmen, Reiki alan kişilerin ruhsal güçlerinin geliştiği fikrini satmışlardır. Reiki almak yada vermek size ruhsal güçler vermez. Reiki almak harika ve keyif verici bir deneyimdir. Bazı insanlarda Reiki aynı zamanda ruhsal güçleri geliştirebilir, sezgileri artırabilir ve bazılarında bu tür etkiler göstermeyebilir. Her iki şekilde de bunlar Reiki değildir.

·         Çakralar  

Çakralar enerji merkezleridir. Hint ve Tibet kaynaklı bir çok sistemin birer parçasıdırlar. Orijinal Reiki sisteminde çakralar öğretilmemiştir fakat daha sonradan 1980’lerde Reikiye eklenmiştir. Bazı ustalar çakraları Reiki ile birlikte sistemin bir parçası olarak öğretmektedirler.

Bazı okullar ve bağımsız ustalar, “çakraların açılması” ve “çakraların kapanmasını”  öğretmektedirler. Çakranın açılması çakranın saat yönünde dönmesini ve kapanması ise ters yönde dönmesini anlatmaktadır.

Çakraların renkleri hakkında ortak bir görüş yoktur. Bazı Reiki öğretmenleri, çakraların hangi yönde döndüğünü bulmak için sarkaç kullanmak gibi kendi New Age felsefelerinden alınmış uygulamaları kullanmaktadır.

Kendi deneyimlerime göre bu tür teknikleri uygulayanlar arasında çakraların açık olup olmadığı konusunda görüş birliği bulamadım.  Çakra çalışması oldukça karmaşık bir yetenektir. Reiki dışındaki birkaç şifa geleneğinde öğretilmektedir ve öğrenmesi aylar, hatta yıllar alabilmektedir. Kuşkusuz hafta sonu Reiki sınıfında öğrenilebilecek bir şey değildir. Size tavsiyem bu tür tekniklerle ilgilenmemeniz yönünde olacaktır. Reikinin basit olduğunu hatırlayın.

Reiki yapmak pasif bir şeydir. Hiçbir şey yapmayarak her şey halledilir. Çakraların düzenlenmesi aktif bir eylemdir ve bu açıdan Reiki ile uyuşmaz.

·         21 günlük arınma dönemi

Bu da başlangıçta olmayan fakat sonradan Reiki sistemine eklenen ve Reiki ile birlikte öğretilen bir başka uygulamadır. Reiki aldığınız zaman bir arınma yaşayabilirsiniz. Arınma duygusal boşalım, vücudunuzun kendisini toksinlerden, hastalıklardan arındırması yada sorunların çözülmesi şeklinde olabilir. Bir şifa seansından sonra idrarı koyulaşan insanları biliyorum.  Bana göre “arınma dönemi” Usui’nin orijinal öğretisinde yoktu. Diğer ustalar ortaya çıkabilecek “iyileşme krizlerinden” bahsetmektedirler. Şifa o kadar kuvvetli olmakta ki kendini kriz şeklinde gösteren duygusal boşalımlar meydana gelebilmektedir. Öğrendiğim bazı uygulamalarda, 21 günlük bir arınma döneminden bahsetmektedirler (yedi tane çakra bulunmakta ve her bir çakraya üç günlük arınma şeklinde yada Usui’nin Kurama dağında geçirdiği 21 günlük arınmaya karşılık gelecek şekilde). 

Benim durumumda herhangi bir iyileşme krizi olmadı ve olması için uzun süre bekledim. Her ne kadar Reiki yapsam da, arınma olmadığı için bir şeylerin yanlış olup olmadığını  merak etmeye başladım. Terapist olarak ruhsal sağlık ve alkoliklik alanında geniş çalışmalarda bulunduktan sonra grup psikolojisi ve terapisi ile ilgili şuna dikkat ettim. Grup terapisinde diğer grup üyelerinin onayı büyük önem taşıyor. Bir çok insan arınma zorunda olduklarını hissettikleri için arındıklarını düşünmektedirler.

Kendimize yada bir başkasına Reiki uyguladıktan sonra yaşadıklarımız kesinlikle korkmamız yada kaygılanmamız gereken şeyler değildirdirler. Her bir kişi için bu deneyimler farklı olabilir. Reiki uyguladıktan sonra ortaya çıkan semptomlarla başa çıkmak için bol bol su içilmesi önerilir. Bu vücuttan toksinlerin atılmasına ve sizin kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olur. Karşılaştığınız bir sorunda Reiki ustanızla konuşun. Bunun dışında her gün yapacağınız Reiki uygulaması yardımcı olacaktır.

“Arınma” ile ilgili son bir söz. Reiki değişimle ilgilidir. İnsanlar Reikiye gelmektedirler çünkü iyileşmek istemektedirler. Bunu bir düşünün. Yaşamınızda değişmesini istediğiniz şey nedir? İyileşmesini ihtiyaç duyduğunuz şey nedir? Bunlar yaşamınızın parçasıdırlar ve iyileştirmek istediğiniz alanlar olabilir. Aynı zamanda, eğer herhangi bir psikolojik durumla karşılaşıyorsanız bunları iyileştirirken daha kötü hale gelebileceğini bilmelisiniz çünkü üzerinde çalışıyorsunuz. Örneğin, bir depresyon geçirdiyseniz yada birini kaybettiyseniz.

Her durumda bir zorlukla karşılaştığınızda Reiki ustanıza başvuru

Reikinin düzeyleri

Japonya ve Amerika’daki güncel uygulamada,  Reiki düzeyler halinde bir ustanın inisiyasyon vermesiyle öğretilmektedir. Her ne kadar Usui/Tibet geleneğinde düzey IIIa olsa da genellikle kullanılan üç düzey vardır.

Düzey I- Reiki Düzeyi I (Japonya’da Sho Den adı verilir)

Reiki 1 seviye, Reiki enerjisini kullanmak isteyenlere öğretilmektedir. Sınıfta bir Reiki ustası ders vermekte ve inisiasyonlar yapılmaktadır. Reiki enerjisini kullanması için kullanılan çeşitli inisiasyonlar vardır. Klasik Usui Şifa Sisteminde dört inisiasyon kullanır. Reiki okuluna ve alınan derslere göre, bir Reiki I sınıfında öğrenciye verilen materyal,  kendi üzerinizde ve başkaları üzerinde Reiki yaparken kullanılan el pozisyonları, Reiki prensipleri ve Reiki tarihçesini içerir. Bazı okullar aynı zamanda enerjinin organlar üzerindeki etkisi ve bunların nasıl iyileştirileceği hakkında bilgi eklerler. Bazı okullar Reiki I’i göstererek öğretmektedirler.

Bazı geleneksel olmayan okullarda çakralar hakkında bilgiler eklenmiştir. Bazıları Reikinin kökeninin Tibet olduğunu anlatan spekülatif bir tarihçe anlatmaktadır. Bazı okul öğretmenleri güç sembollerini birinci düzeyde anlatmaktadırlar. Geleneksel olmayan bazı okullarda, birinci düzey için sadece bir tane inisiasyon kullanmaktadırlar.

Düzey II- Reiki Düzey II (Japonya’da Oku Den olarak adlandırılır). 

Bu düzeyde üç Reiki sembolü öğretilir ve öğrenciye ikinci bir inisiasyon verilir. Bazıları Reiki Düzey II’yi Reikide derinleşmek ve daha çok bağlanmak olarak düşünmektedirler. Bazıları Reiki Düzey II’nin duygusal düzeyde iyileştirdiğine inanırken, diğerleri Reikinin her düzeyde iyileştirdiğine inanmaktadır. Güç sembolü, duygusal/ruhsal iyileşme sembolü ve uzaklık sembolü bu düzeyde öğretilir. Bunların anlamı ve uygulamadaki yerleri öğretilir. Bazı okullar sözsel bir gelenek üzerinde ısrarla durmaktadırlar. Farklı okullar düzey I ve düzey II arasındaki zaman açısından farklı zamanlar öngörmektedir. Genellikle düzey II’nin düzey I’den üç ay sonra verilmesi genel kabul görmüş bir uygulamadır.

Düzey II genellikle üç Reiki Sembolünü içerir (odaklanma, harmoni ve bağlantı). Ruhsal/duygusal iyileşme, uzaklık iyileşmesi ve bir başka inisiasyon. Geleneksel olmayan okullar tarama (scanning) ve ışın gönderme (beaming) tekniklerini eklemiştir. Bazıları Yeni Çağ felsefelerinden gelme uygulamaları Reikiye eklemişlerdir. Örneğin ustalar, kristaller, Tibet ve diğer uygulamalar. Düzeyler arasındaki zaman değişmekte, ve bazı okullarda Birinci düzey ve ikinci düzey aynı hafta sonunda öğretilmektedir.

Düzey III (ustalık düzeyi)- Üçüncü düzey Reiki (Japonya’da Shinpi Den olarak adlandırılmaktadır)

Reikinin ustalık düzeyidir. Reiki düzey III, ruhsal alanda şifa vermek için öğretilmektedir. Bu düzeyde Usui Usta sembolü öğretilir. Usui Usta sembolü, düzey II’de öğretilen diğer üç sembolü tamamlarlar. Bazı geleneklerde öğrencinin yoğun çaba ve azim göstermesi ve usta ile öğrencisi arasında yoğun bir yakınlığın ve bağlılığın olması istenir.

Usta olacaklar başkalarını nasıl inisiye edeceklerini öğrenirler. Düzey III genellikle Usui Usta sembolünü (güç verme sembolü) içerir ve bu sembolün nasıl kullanılacağı ve anlamı öğretilir. Bunun dışında inisiasyon işlemi ve uygulamaları ve başkalarına nasıl öğretileceği anlatılır.

Bu düzeyde eklenen bazı teknikler şunlardır: sorun çözmek ve amaçları belirlemek için Reiki meditasyonu, Reiki kristalleri, bir Reiki kristal ağı oluşturmak, sarkaçları Reiki ile birlikte kullanmak, Reiki rehberiyle tanışmak, Reiki şifa inisiasyonu vs.

Reiki Nasıl İşler

Bu bölüm tüm bölümler arasında yazması en kolay olanıdır. Kimse Reikinin nasıl işlediğini bilmemektedir. Dediğim gibi oldukça basit.

“Kimse bilmiyor” demenin ötesindeki tüm açıklamalar sadece spekülasyon ve inançtan ibarettir. Reikinin hara çizgisini aktive ettiğini söyleyenler vardır. Başkaları ise çakraları açtığını iddia etmektedir. Bir diğer grup ise Reikinin sizi kutsal enerjiye bağladığına inanmaktadırlar. Bir çok teori vardır.

Usui Reiki Ryoho Gakkai okulunda, Usui’nin öğrencilerine verdiği kitapçıkta şunları söylemektedir; “bu metod hiç kimse tarafından bana verilmemiştir yada ruhsal güçleri almak için araştırma yapmadım. Bir tesadüf eseri, oruç ve inziva sırasında bir hava esintisi hissettiğimde şifa gücünü aldım. Reikinin kurucusu olduğumu açıklama konusunda bile tereddüt geçirdim. Akademisyenler ve düşünürler bu olayı incelediler fakat modern bilim bir açıklama getiremedi. Fakat inanıyorum ki sonunda tatmin edici bir açıklama getireceklerdir.” Gördüğünüz gibi Reikinin kurucusu olan Usui bile açıklama getiremiyor.

Size tavsiyem Reikinin nasıl çalıştığı konusunda kaygılanmayı yada düşünmeyi bırakmanız. Reiki akıl ile kavranamaz, sadece uygulanırken ve olunurken bilinebilen yada hissedilebilen bir şeydir.

Reiki yaparken, Usui’nin paylaştığı bir olma deneyimini yaşarsınız. “Matrix” filminde Morpheus Neo’ya şunu söyler “er yada geç benim fark ettiğim gibi sende şunu farkedeceksin; yolu bilmekle yolda yürümek arasında büyük bir fark vardır”. Bu noktaya kadar okuduğunuz her şey “yolu bilmek”dir. Reiki uygularken ise yolda yürürüz.

Reiki  Düzey I, Reiki uygulamasında ilk adımdır. Reiki uygulama becerisi bir uygulayıcıya, Reiki ustası tarafından bir inisasyon ile aktarılır. Bu inisiasyon, Reiki şifa gücünü kendiniz ve diğerleri üzerinde kullanmak için ihtiyaç duyduğunuz tek şeydir.

Reiki yetişkinler, öğrenciler, hayvanlar ve bitkiler üzerinde kullanılabilir. İnsanlar genellikle Reiki almaktan hoşlanırlar ve gevşetici ve stresden arındırıcı bir işlemdir. Normal bir uygulama 45 dakika ile bir saat arasında değişir. Reiki alan çocuklarda ve hayvanlarda bu işlem çok daha hızlı olur (zaten hayvanlar ve çocuklar bir saat boyunca sakince oturamazlar).

Reiki etiği ,Reiki 1 seviye

Reiki kendine özgü bir şifa metodudur. Bu metotta başka bir kimseye dokunmanız gerekir. Sadece ellerinizle değil fakat aynı zamanda enerjinizle. Tanrının hepimize sunduğu sevgi enerjisini paylaşırsınız. Bu özel bir şeydir ve aynı zamanda bulunmaz bir hediyedir.

Şifa bulmak için gelen insanların çoğu yaralıdır. Fiziksel yada ruhsal olarak yaralı olabilirler. Size gösterdikleri güveni yaralamamanız çok ama çok önemlidir. Eğer bir kişi şifa sonucunda duygusal rahatlama yaşıyorsa, bu kişilerin hayatlarına saygı ve gizliliği korumanız gerekir.

Bunu takip edense, Reiki uygularken uymanız gereken bazı ahlaki prensiplerdir. Bu ahlaki prensipler Düzey II’de Reiki ile uzaktan şifayı öğrenirken tekrar edilecektir.

Bunlar aşağıda belirtilmiştir;

 1. Bir kişiye şifa vermeden önce iznini alın. Bazı kişiler şifa bulmak istemeyebilirler. Onların isteklerine saygı duyun.
 2. Size verilen tüm bilgileri saklı tutun. Reiki sırasında size aktarılan tüm bilgiler sizinle Reiki alan kişi arasında kalmalıdır.
 3. Bir kişiye Reiki yapmadan önce kısa bir açıklamada bulunun. Bu açıklamada bir Reiki seansı sırasında ne olacağı ve nerelere dokunacağınızı belirtin. Nereye dokunulmayacağı konusunda sizinle o kişi arasında kesin bir anlaşma olması gerekir.
 4. Hiçbir şekilde şifa yada iyileşme vaat etmeyin. Teşhis koymayın. İnsanlara Reiki seansının bir tedaviyi yada şifayı garantilemediğini ve tıbbi tedavinin yerine geçmediğini belirtin. Hastaya Reikinin asla ona verilen tıbbi tedavinin yerine geçmeyeceğini yada ilaçların yerini alamayacağını söyleyin. Tedaviye yada doktorun işine karışmayın.
 5. Uygun gördüğünüz zaman doktor ve psikologlara yönlendirin. Eğer psikiyatrist, doktor yada psikolog değilseniz insanlara teşhis koymaya yada terapi yapmaya kalkmayın.
 6. İnsanların dokunma ve beden sınırları ile ilgili konulara saygı duyun. Reiki uygulamak için Reiki alan kişinin soyunmasına asla gerek yoktur. Kişisel alanlara ve genital bölgelere dokunmayın.
 7. Çocuklarla çalışırken anne babalarından muhakkak izin alın.

Reiki 1 seviye Dokunma konusu

Reiki I’de, Reikinin tarihçesi, Reiki hakkında bilgi, el pozisyonları öğretilir ve inisiasyon verilir. Genellikle üzerinde durulmayan konulardan biriyse dokunma ve dokunmanın anlamıdır. Dokunma konusu Reikinin ve tabi ki yaşamın çok önemli bir parçasıdır. Dokunma, sevginin ve bir olmanın önemli bir parçasıdır. Maymunlar üzerinde yapılan araştırmalarda, biliyoruz ki dokunma olmadığında bebek maymunlar düzgün ve sağlıklı büyümemektedirler (Bu konuda ayrıntılar için Desmond Morris’in kitaplarına bakın ç.n). Başka araştırmalardan biliyoruz ki annenin dokunuşu çocuklardaki acıyı dindirmektedir. Dokunma sevginin ifadesi ve bir başka kişiyle sözlü olmayan iletişimin biçimidir. Spor karşılaşmalarında atletler genellikle birbirlerinin sırtlarına saygı ve desteğin işareti olarak dokunurlar.

Reiki elle ve dokunarak yapılan bir şifa sanatıdır. Uygulamada başkalarına yada başkalarına dokunuruz. Her ikisini de inceleyelim.

Kendi kendine dokunmak özellikle önemli bir konudur. Bir çok insan kendilerine rahatça dokunamazlar. Kendi hakkındaki değer fikri, vücudun görüntüsü ve cinsellikle ilgili bağlantılar vardır. Bazı insanlar kendi vücutlarına sevgiyle dokunmanın (cinsel anlamda değil) narsizm olduğunu düşünürler. Reiki yaparken kendi vücudunuza sevgiyle dokunmanız önemlidir. Kendi kendinize dokunma ile ilgili sorunlar başkalarına dokunurken daha belirgin hale gelir. Bir Reiki şifacısı olarak başkalarına dokunmak sevgi dolu bir eylemdir. Şifa hediyesini bir başkası ile paylaşmak için bir başkasına ulaşmaktır. Bir çok insan başkalarına dokunma konusunda rahat değildirler. Reiki I sınıflarında öğretilen el pozisyonları uygulamaları sadece Reikiyi ve el pozisyonlarını öğrenmek için değil fakat aynı zamanda dokunma konularıyla ilgilidir.

Bazı uygulayıcılar bazen Reiki alan kişinin cinsel yönden uyarıldığını görebilirler. Bu zaman zaman özellikle uygulayıcı bir kadın ve Reiki alan kişi erkek olduğunda olabilecek bir şeydir (bazıları bunun kundalinin uyanması olarak değerlendirmektedirler, her halükarda uyanan bir şey var). Günlük yaşamda insanların birbirlerine çok az dokunduklarını anlayın. Bir çok insan gerçekten birbirlerine sadece yakın ve duygusal ilişkilerde dokunmaktadır. Bu nedenle, dokunma nedeniyle cinsel anlamda uyarılmış olabilirler. Daha önce belirttiğimiz gibi bu çok sık karşılaşılan bir şey değildir fakat bir uygulayıcı olarak önceden bilmenizde yarar var.

Kendi kendinize dokunurken ellerinizi ne kadar bastırdığınıza dikkat edin. Bu başkalarına dokunurken ne kadar bastırmanız konusunda sizin için rehber olacaktır. Başka vücutlara karşı duyarlı olun. Daha önce cinsel taciz sorunları yaşamış insanlar dokunmaya karşı çok duyarlı olabilirler. Dokunma ile ilgili sorunlar yaşayan insanlarla çalışmak sorun değildir çünkü Reiki elbiselerden geçebildiğine göre onların üstündeki boşluktan da geçebilir. Dokunması güç olan yerlerde yada dokunulmasını istemeyen insanlar için elinizi biraz kaldırın ve Reikiyi bu şekilde gönderin. Bu şekilde de Reiki akacaktır. Dilerseniz alternatif olarak elinizi o alanın yanlarına koyup ve Reikinin iyileştireceğini niyet edebilirsiniz.

Çıplaklık ve Reiki konusu özellikle burada ele almak istiyorum. Herhangi bir şekilde Reiki akımı için bir kişinin soyunması için hiçbir neden yoktur. Eğer enerji uzaktan gönderilebiliyorsa (Düzey II’de anlatıldığı şekilde), o zaman kumaştan haydi haydi geçebilir. Bir öğretmeninin inisiasyon sırasında çıplak kalmak gerektiğini söylediğini duydum. Bu tür bir uygulama asla gerekli değildir ve öğrenciyi korkunç zor bir duruma düşürür.

Reiki 1 seviye El pozisyonları

Birkaç set el pozisyonu vardır. Dr. Usui’nin 5 el pozisyonu ve daha sonra elini koymak için Reiji (algılama) ve Byosen (tarama) kullandığı aktarılmıştır. Hayashi başlangıçta 7 el pozisyonu kullanmıştır. Kliniğinde, 12 pozisyonluk bir set kullanmıştır. Takata bu günkü kullanılan el pozisyonlarını geliştirmiştir.

Bir Reiki tedavisi eller kullanılarak Reiki vermeyi içerir. El pozisyonları ilk Reiki ustaları tarafından bu pozisyonların vücudun önemli meridyen ve alanlarında iyi çalıştığını bulmuşlardır. Takata’nın 12 yada Hayashi’nin 7 setlik el pozisyonlarını kullanabilirsiniz.

El pozisyonları Reiji (algılama) ve Byosen (tarama) geliştirememiş kişiler için geliştirilmiştir. Bu pozisyonlar bir çok meridyenleri ve bir çok organı kapsarlar.  Reiki enerjisi uygulama ile gelişince, Reiki doğal olarak gelişir ve ellerinizin nereye gitmesi gerektiğini kendiliğinden bilirsiniz. Byosen genellikle Düzey II Reiki sınıflarında öğretilir.

Unutmayın, Reiki, Reiki yapmak ve Reiki olmaktır. Reiki yaptıkça bu kitabı okumaktan daha çoğunu öğreneceksiniz. Benim size tavsiyem el pozisyonlarını öğrenmeniz ve kullanmanızdır. Zamanla elinizi nereye ve ne kadar koyacağınıza dair bir sezgi oluşturursunuz.

Reiki el pozisyonları göreceli olarak yapılması oldukça kolaydır ve genellikle yedi basit çakraya karşılık gelir. Her bir pozisyonda aşağı yukarı 3 ile 5 dakika durulur. Kendi sezginize güvenin. Bazen eliniz kendiliğinden bazı bölgelere gider. Bu durumlarda sezginize güvenin ve elinizin sizi yönlendirmesine izin verin. Reiki seansları, Reiki alan kişi tamamen giyinik iken yapılır. Özel bölgelerde çalışırken elinizi doğrudan kişinin üstüne koymak yerine 7.5 yada 15 cm santim uzaktan tutun.

Reiki I inisiasyonunu aldıktan sonra, Reikiyi mümkün olduğunca çok uygulamak iyi bir şeydir. Kendi kendinizi tedavi etmek el pozisyonlarını öğrenmede ve Reiki vermek konusunda yardımcı olur.

İlk başta şifa verirken karşılaştığınız en zor kısım Reikiyi başkalarına vermek ve temiz bir kanal olma hakkında öz bilincinizdir. Bir çok insan başkalarına Reiki yapmak konusunda ciddi bir öz bilinç sorunları yaşar. Bir başkasına dokunmak güven gerektiren ve yakın (intimate) bir eylemdir. Eğer doğru şekilde yaparsınız ne yaptığınızı düşünürsünüz yada Reikinin kendiliğinden çalışmasını umarsınız. Tüm  bu durumlarda beklentilerden bağımsız olun ve egonuzu bu işten uzak tutun. Reiki, siz ona inanmasanız bile çalışacaktır ve akacaktır. Reiki uygulamanın yanlış bir yolu yoktur. Başkalarına dokunma ve Reiki yapma konusundaki öz bilinciniz zamanla azalacaktır. Pratik yapmak kadar öz güveni geliştiren hiçbir şey yoktur.

Kendinize uyguladığınız el pozisyonları başkaları içinde geçerlidir ve aynıdır. Kendi kendinize ve başkalarına Reiki yapmak, size herhangi bir kitap yada sınıfta öğrenmekten çok daha fazlasını öğretir.

Kendi kendinize şifa vermek harika bir şeydir. Kendi kendinize şifayı her zaman verebilirsiniz. Toplantılarda, bir otobüste, trafikte yada bir parkta kendinize şifa verebilirsiniz.  Eğer geleneksel el pozisyonlarını uygulayacak konumda değilseniz, ellerinizi koyabileceğiniz en uygun bir yere koyun ve bırakın Reiki aksın.

Reiki 1 seviye El pozisyonları

Usui, Hayashi ve Takata’nın önerdiği belli bazı el pozisyonları (yada onların bir serisi) belirli hastalıkları iyileştirmekte kullanılır. Gerçek uygulamada, Usui başlangıçta beş el poziyonunu kullanıp ardından Reiji (sezgisel bilme) ve Byosen (vücudun enerji merkezlerini tarayıp hangi alanların şifaya ihtiyaç gösterdiğini bulmak) uygulardı. Bu da gösteriyor ki şifaya ihtiyaç gösteren bölgenin neresi olduğunu biliyorlardı ve enerjiyi oraya aktarıyorlardı. Bu özel bir beceri gerektirir. Usui Reiki Ryoho Gakkai okulunda ikinci derece Reikiyi öğrenmek için sizden Reiji geliştirmeniz istenirdi. Reikiye başlarken el pozisyonlarını kullanın. Bu pozisyonlar Usui, Hayasha ve Takata tarafından henüz Reiji ve Byosen geliştirmemiş insanlar için genel bir rehber olması için geliştirilmiştir. Dr.Hayashi’nin bu sitede verilen bir çok hastalığa şifa vermek konusunda verdiği pozisyonlar size rehber olacaktır. Genel bir şifa vermede benim tercihim geleneksel Reiki 7 pozisyonunu uygulamaktır.

Reiki El Pozisyonları

Ben kendim başlangıç olarak her zaman kafanın üstüne ellerimi koyarak başlarım. İnsanlar bu başlangıçla daha rahat olurlar. Doğrudan yüze bastırmaktan çok daha iyidir.  

Eller hafifçe içe bükülür ve başparmakla işaret parmağı birbirlerine bitiştirilir, tıpkı yüzerken kulaç attığınız gibi. Sanki elinizi bir çorabın içine sokmuşsunuz gibi düşünün. Bir çok insan şifa vermeye başlamadan, konsantre olmak için önce ellerini gasho yada dua pozisyonunda bir süre tutarlar.

Ellerinizin sezgisi en iyisidir ama yine de sezgisel yaklaşımı geliştirmeden önce klasik el pozisyonlarını öğrenmeniz gerekir. Reiki dokunuşu çok hafif olmalı, herhangi bir basınç uygulanmamalıdır. Reiki enerjisi genellikle üç ile beş dakika içerisinde akar ve zamanla bu akış daha da hızlanır.

Yedi basit el pozisyonu meridyenler üzerinde bulunurlar. Bu meridyenler vücut üzerinde enerjiyi taşıyan bölgelerdir

Reiki 1 seviye Reiki verilmesi

Bir Reiki şifa seansı yaklaşık olarak bir saat sürer. Vücudun çeşitli bölgelerine konulan el pozisyonlarından oluşur. Eller ya doğrudan yumuşakça vücuda bastırılır yada vücuttan yaklaşık 8 cm uzaklıktan tutulur ve Reiki, uygulayıcıdan alıcıya doğru akar. Bir Reiki seansı genellikle oldukça gevşetici ve stres giderici bir deneyimdir. Bu aynı zamanda insanlar için bir duygusal rahatlama da olabilir. Hem reiki hem de inisiasyon almak kişilerin duyguların boşalmasına yol açabilir. Reiki engellenmiş bu enerjinin akmasını sağlayarak vücudun enerjisinin rahatça akmasını sağlayabilir.

Reiki 1 seviye Şifa vermek

Kendinize ve başkalarına Reiki vermeden önce hazırlanmanız Reiki yapmadan önce başlamak için anlamlı bir yoldur. Bu teknik olarak gerekli bir şey değildir fakat bunu yapmak Reiki uygulamasına yardımcı olur. Kendime ve başkalarına şifa verirken kullandığım bazı rehber sayılabilecek uygulamaları buraya aldım. Fakat unutmayın, bunlar Reiki için gerekli yada yapılması gerekli şeyler değildir.

Size tavsiyem, hem Reiki uygulayıcısı hem de alıcısı için bol bol su bulundurun. İnsanlar Reiki alırken ve verirken çok susarlar. Su, toksinlerin ve diğer şeylerin vücuttan atılmasını sağlar. Aynı zamanda vücudunuzun dengeye gelmesinde yardımcı olur.

Şifa verme işlemi bir masanın üstünde, yerde, yatakta, bir sandalyede veya başka bir şekilde verilebilir. En ideali bir masaj masasıdır fakat bunlar oldukça pahalıdırlar. Bir çok insan Reikiyi para kazanılan bir iş olarak görmez. Kendileri, aileleri ve arkadaşları üzerinde uygularlar. Dikkat etmeniz gereken tek şey sizin ve alıcının rahatıdır. Sırtınızı ağrı içinde bırakacak bir şekilde Reiki vermek rahatsız edici olabilir.

A-   Zihnin boşaltılması

Gassho pozisyonunu uygulayın. Ellerinizi dua pozisyonunda kalbinizin önünde tutun. Reiki ile bağlantı kurduğunuzu hissedinceye kadar bekleyin. Enerji konusunda bencil düşüncelerinizden sıyrılın. Enerjinin ne yapması gerektiği veya yapmasını istediğinizi kafanızdan çıkarın. Reiki en iyi sizin egonuz işin içine karışmadığı zaman çalışır, “Ego gidince, Reiki akar”. Reiki verirken beklentilerden ve arzulardan uzak bir şekilde olmamız gerekir.

Bazı okullarda, kendinizin sabitlenmesinin ve merkezlenmenizin önemli olduğunu öğretmektedirler. Sabitlenmek oldukça kolaydır, yeryüzü ile olan bağlantınızı hissedin yada ayağınızdan dünyaya kök saldığınızı kafanızda canlandırın.

B. Reikiye başlamak, başkalarına dokunmak

Ellerinizi Gasho pozisyonundan alın ve avuç içleriniz yukarı bakacak şekilde sanki çok değerli bir suyu yada çok nazik bir kelebeği taşıyormuş gibi göğüs hizasında tutun. Elleriniz bu çok özel hediyeyi tutan kutsal bağlantılardır.  Reikiye bağlandınız, elinizdeki enerjiyi hissedin. Yavaşça ellerinizi ters çevirin ve kendinize yada Reiki verdiğiniz kişiye dokunun.

Reiki 1 seviye, Uyguladığınız basınç sevgi dolu ve nazik olmalıdır. Bastırmayın. Eğer dokunmamanızı gerektiren durumlar varsa (yani dokunmaya duyarlılık, yanıklar yada yaralanmalar, infeksiyon riski vs.) ellerinizi Reiki verilecek alanın üstünde kaldırın.

C. Şifa verilmesi

Bir pozisyonda 3 ile 5 dakika kalın. Bu kesin ve zorunlu bir kural değildir fakat sadece basit bir öneridir. Bazıları enerjinin, ellerin konulmasından sonra aktığını gözlemlemiştir. Enerji eller konulduktan sonra bir süre artmakta ve daha sonra azalmaktadır. Bu akışı karıncalanma yada elinizin ısınması olarak hissedebilirsiniz. Enerjinin akışı azalınca bir sonraki el pozisyonuna geçin. Bazı durumlarda hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz de.

D. Pozisyonlar arasında ellerin hareket ettirilmesi

Ellerinizi kaldırın. Tekrar gasho pozisyonunda tutun. Bir süre için Reiki ile tekrar bağlantıyı hissedin ve ellerinizi bir sonraki pozisyona koyun. Bu uygulama zihninizin boşalmasında yardımcı olacaktır.

E. Bitirme

Reiki vermeyi bitirdiğinizde ellerinizi tekrar gasho pozisyonuna getirin. Bazı Reiki okulları kişi ile enerji bağlantısını kesmeniz için ellerinizi ve kollarınızı soğuk su ile yıkamanızı önerir. Bu uyulması doğru olan bir tavsiyedir ve enerji bağlantısının kesilmesine yardımcı olur.

Şifa verme işlemi bitince, Reiki seansının bittiğini ve o kişi ile olan bağlantınızın bittiğini içinizden geçirin.

Reiki uygulaması sırasında uyabileceğiniz bazı tavsiyeler ;

 1. Reiki uygulaması yapmadan önce kendinizi Reiki enerjisi ile temizleyebilirsiniz
 2. Reiki uygulaması yapılacak oda temiz ve havadar olursa uygulama daha sağlıklı gerçekleşecektir.
 3. Uygulama yapılan mekanda hoş ve rahatlatıcı bir ışık , alerjik bir durum söz konusu değilse mum ve tütsü kullanabilirsiniz.
 4. Uygulamaya başlamadan önce hijyenik kurallar açıcından ellerinizi yıkayınız.
 5. Elektronik saat, metal takı gibi eşyalarınızı çıkarabilirsiniz , üstünüzde oldukları takdirde yanma hissi meydana getirebilirler.
 6. Uygulamaya başlamadan önce kişinin aurasını saat yönünde tarayarak  vücut sınırları dahlilinde düzeltiniz ,  bu işlemi 4-5 cm yukarıdan gerçekleştiriniz.
 7. Uygulamayı oturarak yada yatarak yapabilirsiniz.
 8. New age tarzı bir müzik uygulama sırasında hoş olabilir veya meditasyon müziği konsantre açısından faydalı olacaktır , tabi uygulama yaptığınız kişiye rahatsız olup olmayacağını sorunuz.
 9. Reiki’ ye niyet ediniz ,
 10. Önerilen Standart el pozisyonlarının tamamını 3-5 dakika gibi sürelerde uygulayarak tam bir uygulama yapabileceğiniz gibi deneyiminiz arttıkça süreyi siz tayin ediniz , belirli bir bölge yada rahatsızlığa dönük çalışıyor iseniz her gün 45-60 dakika arası uygulama yapabilirsiniz.
 11. Reiki 2.seviye iseniz uyguladığınız kişinin sorununa göre sembolleri Reiki öğretmeninizin önerdiği şekilde kullanınız.
 12. Uygulama sonunda kişiye topraklama yaparak uygulamayı sonlandırınız ,
 13. Uygulamayı bitirdiğinizde ellerinizi ve yüzünüzü yıkayarak rahatlayınız ,
 14. Uygulama yapılan mekanı havalandırınız ve kendinize bir süre reiki veriniz.

  Deneyimleriniz arttıkça içinizden gelen ses sizi yönlendirecektir , Reiki enerjisini yorumsuz ve beklentisiz bir şekilde niyet ederek sadece uygulayınız.

Reiki 1 seviye Alıştırmalar

·         Düzey I alıştırma eksersizleri

Düzey I aktivitelerinin amacı sizin Reiki enerjisini kullanmaya alıştırmak, el pozisyonlarını öğrenmek, prensiplere bağlanmak ve kendi ve başkaları üzerinde şifa seansları düzenlemektir.

Öğretmenle yüz yüze olduğunuz bir sınıfta el pozisyonlarını kendiniz ve başkaları üzerinde deneme fırsatınız olur. Tabi ki uzaktan öğrenimde bazı zorluklar ve engellerle karşılaşmanız kaçınılmaz. Yoğun çaba ve istekle bu engeller aşılabilir.

Aktivite Bir- Reiki prensiplerinin öğrenilmesi, tarih ve metod

Bu aktivitede Reiki prensiplerini, tarihçe ve Reiki metodunu öğreneceksiniz. Birinci düzey klavuzunu okuyun. Bunun dışında Reikiye giriş, Reiki nedir? Ne değildir? Reiki ahlakı ve Reikide güncel konular adlı  yazıları okuyun. Bunlar size Reiki sistemini ve bazı diğer konuları öğretecektir.

Aktivite İki- El pozisyonlarının öğrenilmesi

Bu aktivitenin amacı size el pozisyonlarını öğretmektir. Düzey I kullanım klavuzunda yer alan el pozisyonları listesinden bir el pozisyonu setini seçin. Benim kendi fikrimce klasik 7 pozisyonluk Japon Reiki setidir, fakat siz kendinizi hangi sette rahat hissediyorsanız onu kullanın. Verilen linklerdeki geleneksel Usui, diğer formlar ve geleneksel Japon Reiki Setlerini inceleyin. Bu resimleri hem kendinizi hem de başkalarını iyileştirmek için inceleyin. Referans olması için bu resimlerin çıktısını alın.

Aktivite Üç-  Kendi kendine şifa verme

Bu aktivitenin amacı sizi Reiki enerjisi ile tanıştırmak ve uygulamalı bir Reiki şifa yapmanızı sağlamaktır. Bir hafta boyunca kendi kendinize şifa verin. Her bir el pozisyonunda üc yada beş dakika kalın. El pozisyonlarını referans olması için yanınızda bulundurun. Kendi kendinize şifa verirken ellerinizi nasıl hissettiğinize, enerjiyi algılayışınıza, ne kadar enerjinin nereye gittiğini ve şifa vermeyi bitirdiğinizde nasıl hissettiğinize dikkat edin.

Aktivite Dört- Başkalarına şifa vermek

Bu aktivite başkalarına şifa vermek için Reikiyi kullanmayı içerir. Önce bir gönüllü bulun (eğer çocuklarınız gönüllü olurlarsa işleme başlamadan önce uzun bir süre hareketsiz durmaları konusunda anlaşın). El pozisyonlarını referans olarak yanınızda bulundurun. Yine ellerinize, enerjinin akışına ve işlem bittikten sonra nasıl hissettiğinize dikkat edin. Eğer elleriniz standart pozisyonlardan farklı bir yere gitmek istiyorlarsa bu sezgisel isteğe dikkat edin.

Aktivite Beş-  Yansıtma

Bu aktivitenin amacı bu aşamaya kadar yaşadığınız Reiki enerjisi deneyimini ifade etmeniz içindir. Kendiniz ve başkaları üzerinde yaptığınız Reiki şifası üzerine kısa bir yazı yazın. Bu yazıda aşağıdaki konuları işleyin

 1. şifa verme işlemi sırasında ellerinizi nasıl hissettiniz.
 2. Reiki enerjsini nasıl hissettiniz
 3. Başkalarına şifa verirken nasıl hissettiniz
 4. İnisiasyondan sonra yaşamınızda neler değişti, Reiki neleri değiştirmenize yardımcı oldu.

Reiki birinci seviye