Ana sayfa » Reiki nedir
Reiki

Reiki nedir

Reiki nedir
Reiki nedir

Reiki nedir , Bu bölüm Reiki hakkında herhangi bir bilgisi olmayanlar için başlangıç bilgisi vermek amacıyla hazırlanmıştır. “Reiki nedir?”, “Reiki nasıl işler?” gibi temel soruların cevabını ve Reiki’ye başlamak için neye ihtiyacınız olduğunu bu bölümde bulacaksınız.

Reiki bir aydınlanma sistemi ve şifa sanatıdır. Bazı kişiler Reiki’nin bu iki yönünden birine ağırlık vermektedir, yani bazıları Reiki’yi sadece bir şifa tekniği olarak öğretirken diğerleri sadece bir ruhani sistem olarak tanıtmaktadırlar. Her iki biçimde Reikidir. Reiki, batıda (Amerika ve Avrupa) genel olarak bir şifa tekniği olarak kullanılmaktadır.

Reiki sistemi, Mikao Usui tarafından 1900’lerin başlangıcında keşfedilmiş ve geliştirilmiştir. Reiki, genellikle “evrensel yaşam enerjisi” olarak çevrilmektedir fakat aynı zamanda Evrensel Yaratıcı Ruhun bizim ruhumuzla birleşmesinin getirdiği aydınlama anlamına da gelir.

Mikao Usui bu sistemi öğretecek bir çok öğretmeni yetiştirmiştir. Bu öğretmenlerin bir çoğu da kendi sistemlerini öğrencilerine öğretmişlerdir. Bu öğretmenlerden gelen bir çok Reiki kolu Japonya’da bulunmaktadır.  Usui, kendi özgün öğretilerini koruyan bir okul kurmuştur. Bu okul Usui Reiki Ryoho Gakkai olarak adlandırılır. Bu kapalı bir okul olup, okul dışındakilerle fikirlerini genelde paylaşmamaktadırlar. 

Reiki nedir

Batıda uygulanan Reiki, Mrs.Hawayo Takata’nın öğretilerinden gelmektedir. Mrs. Takata, emekli bir deniz subayı ve Mikao Usui’nin öğrencisi olan Chujiro Hayash’in öğrencilerinden biridir. Batı’daki Reiki uygulamalarının bir çoğu Mrs.Takata’nın öğretilerinden gelmektedir.

Reiki nedir
Reiki nedir

En basit düzeyinde Reiki, beş temel yaşam prensibi, kendinizi ve başkalarını tedavi etmek için uygulanan el pozisyonları ve Reiki enerjisine bağlanmak için uygulanan inisiasyonlardan oluşur. İnisiasyon (yada güç verme), bir Reiki hocası tarafından uygulanan ve sizin enerjiye bağlanmanızı sağlayan basit bir törendir.

Reiki’de üç düzey vardır. Birinci düzeyde Reiki temellerini, el pozisyonlarını öğrenirsiniz ve daha sonra inisiasyon alırsınız.

İkinci düzeyde, üç Reiki sembolünü, uzaktan şifa vermeyi öğrenirsiniz ve ikinci inisiasyonu alırsınız. Üçüncü düzeyde Reiki master sembollerini, inisiasyon işlemini, nasıl öğreteceginizi ve master inisiasyonunu alırsınız.

Reiki basit olarak ellerle dokunmak ve kalpten gelen niyetle işler. Reiki bizim Evrensel yaşam enerjisiyle uyum içine girmemize yardımcı olur. Bu genellikle kendini uyum ve sevgi olarak gösterir.

Reiki sırasında kendi yaşam enerjinizi kullanmazsınız. Bunun yerine evrensel yaşam enerjisinin sizin kanalınızla başkalarına akar. Reiki yapan kişiler genellikle “Reiki kanalları” yada “Reikiyi kanalize eden kişi” olarak adlandırılır. “Kanal” kelimesi yeni çağ (New Age) topluluklarında bir çok anlama sahiptir. Reikinin ruhların kanalize edilmesiyle bir alakasının olmadığını açıkça belirtmek gerekir. Buradaki “kanal” kelimesi, bizim evrensel yaşam enerjisi ile uyum içinde olduğumuzu ve onun bizim aracılığımızla aktığı anlamına gelmektedir.

1980 yılından bu yana Batıda bir çok kişi Reiki sistemine eklemeler yapmıştır. Bazıları “Reiki rehberleri”, “Kristalleri”, “Sarkaçlar”, “Reiki ışınları”, “Ruhsal ameliyatlar” ve başka bir çok eylemler eklemiştir. Bunlar Reiki ile birlikte öğretilmekle birlikte Reikinin parçası değildirler.

Reiki yapma becerisi kitaplardan öğrenilmez. Reiki yapmak için bir Reiki hocasından inisiasyon almanız gerekir.  Bu yüz yüze olabileceği gibi uzaktan da yapılabilir.

Buraya kadar anlatılanlar en basit haliyle Reiki’dir. Buradan itibaren daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen I. Düzey kılavuzunu okuyun.

Reiki Olmak Reiki nedir

Bu notları okuyanlar dikkat edeceklerdir ki, Hayashi ve Usui Shiki Ryoho geleneğinin oluşturduğu okulla daha sonra batıdan gelen eklemeler açıkça ayrı tutulmaya çalışılmıştır. Bu her hangi bir ayrım için değil de, basit tanımlama için yapılmıştır. İnsanlar ihtiyaçları olduğu zaman istedikleri karmaşıklıkta kendilerince doğru olarak kabul ettiklerini yapmakta serbesttirler.

Bir çok kişi Reikiye ruhani gelişimleri için gelmektedirler. Bizler peşi sıra dizilmiş halde duruyoruz, bizler arayanlarız. Bizi koruyabilmesi için Tanrıyla bütünlüğü, deneyimi, yolumuzu, aydınlanmayı arıyoruz. Bu amaçları gerçekleştirmek için kristalleri ve meditasyonu, guruları, Reiki gibi şifa sistemlerini ve benzer teorileri kullanıyoruz. 

Fakat bilin ki kendi dışınızda gerçeği aramak bir tuzaktır. Aydınlanma olduğunuz yerdedir, zaten başka nerede olabilir ki? Usui’nin bulduğu Reiki yolu, gerçeği görmenin ve şifa bulmanın bir çok yolundan biridir. Bu Reikidir. Reiki şifa verebilir, acıları dindirebilir fakat aydınlanmayı engelleyen koşulları kaldırma işini Reikiden bekleyemezsiniz.  İnisiasyon aydınlanma demek değildir. Acıların dindirilmesi size kalmış bir şeydir.

Reiki nedir, Sizin Reikiniz, sizin, yaşamınızın ve varoluşunuzun bir ifadesidir ve olduğunuz her şeyin bir yansımasıdır. Egonuz ne kadar ön plana çıkarsa bu yansıma o kadar az olacaktır. “Ego en aza indiğinde Reiki en çok olur” denir. Reikinin akması için “temiz bir kemik” olmanız gerektiği söylenir. Usui Reiki’yi bizimle paylaşmıştır. Şifa için kullanabileceğimiz araçlar bırakmıştır.

Bu araçların, sembollerin ve tekniklerin sizin için bir engel olmalarına izin vermeyin. Bu sembollere, araçlara ve sistemlere bir inanç sistemi olarak bağlılık, her hangi bir inanç sistemi gibi engelleyicidir.  Reiki olmak bu biçimlerin üstündedir. Esas özü ruhsal ve bedensel şifadır.

Reikinin nasıl çalıştığını anlamaya kalkmayın. Reikinin açıklaması parmaklarınızın arasından akıp giden kum taneleri gibi elinizden kayıp gidecektir. Sadece Reiki olun.

Özlü sözler kullanmayı severim. Başkalarının ve benim bazı şeyleri hatırlamasında yardımcı olurlar. Kullandığım sevimli özlü söz şudur; “ego gider, Reiki gelir”. Yalın bir düşünce için yalın bir cümle. Reiki akar ve o anda mucize gerçekleşir. Böyle bir anda Reiki’nin yolunda durmayın.

Reikinin genellikle niyetle yönlendirildiği söylenir. Reiki olmakla niyetimiz saftır. Amaçlardan, Reiki düzeyinden ve sonuçlara olan beklentilerden bağımsız çalıştığını ispat etmek ve başkalarına şifa vermektir. Bu fikri en iyi sevdiğim bir cümle açıklıyor; “Büyük bir azimle çalışmak ve hiçbir beklenti içinde olmamak”.  Bizim uygulamamızda şimdiki anda yaşarız; yargılamadan, karşılaştırmadan, sonuçlara yada şifadaki başarılarımıza bağlı kalmadan Reikiyi yaparız. 

Niyetimiz saftır; işleme, sonuçlarına, tekniğe ve sembollere bağlı değildir. Varolduğumuz an içinde sadece Reiki olun. Çince ifade edildiği gibi “Wei wu wei” yani hiçbir şey yapmayarak bir şey yapmak. Bir konsept olarak Reikiye bağlanırsanız herhangi bir inanç sistemi kadar engelleyici olabilir. Taoistlerin dediği gibi sonunda hiçbir şifacının, hastanın ve iyileştirilecek hiçbir şeyin olmadığını görürsünüz.

“Sadece bu gün kızma, kaygılanma, nazik ve sevecen ol. İşini hakkıyla ve severek yap. Var olan tüm şeylere karşı sevecen ol”.

Bazıları Reikiye sonradan eklenmiş teknikler hakkında ne düşündüğümü soruyorlar. Doğru yada yanlış yol yoktur, sadece yaptıklarınız ve yapmadıklarınız vardır. Gerçekten sadece Reiki olabilirsiniz, ve o anda karşınıza çıkan şeye tepki verin.  Geri kalanı ego, şartlar, uyku ve spekülasyondur. Tartıştığınız bu şeylerle niye bu kadar ilgileniyorsunuz? Reikinin sadece Reiki olmak olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın.

Eğer koşullara, sonuçlara, düşüncelere, isteklere ve egoya odaklanırsanız, size tavsiyem tekrar Reiki olmaya odaklanmanız ve olduğunuz anda onun akmasına izin vermenizdir.

Reiki iyileştirir. Bu gerçeği unutacak kadar fikirlere saplanmayın. “Daha fazlanın daha iyi olduğu” fikri bir tuzaktır. Bu tuzağa düşmeyin. Arayış içinde bir sistemden diğerine hareket ederiz. Reikiyi alırız fakat bize uymadığında başka bir sistem olan Usui/Tibet Reikisine geçeriz. Bu da bize uymazsa Karuna Ki sistemini benimseriz. Daha sonra başkası vs. Daha fazlanın daha iyi olmadığını farketin. Her biri bir başka inanç sistemi ekler ve sonuçta sizin gerçeği görmenizi engeller. Sizin  “gerçeğiniz” benim “gerçeğim” değil, göreceli gerçek değil. Ne ise basit gerçeğin kendisini görmenizi engeller. Arayışın kendisi gerçeği bulmanıza engeldir. Aradığınız sürece bulamazsınız.

Tüm dürüstlüğünüzle cevap verin, bir tane daha fazla sembol, teknik, saklı bir öğreti sizde eksik olduğunu düşündüğünüz şeyi verecek midir? Sizin dışınızda hiçbir şey bunu size veremez. Arayan nerede? Ve gördüğünüz nedir? Aradığınızı düşündüğünüz şeyi arıyordunuz ve bulduğunuzda o değildir. Yolunuz sizi, aradığınızın daha iyi seks yada daha fazla para, daha fazla kontrol sahibi olmak, daha iyi bir şifacı olmaya giden yolda olduğunuzu düşündürtebilir.

Fakat bütün bunlar yanılsamadan ibarettir. Arzuladığınız şeyleri ifade etmek için Reikiyi kullanmak bir yanılsamadır. Herhangi bir yolda değilsiniz ve erişilecek bir yerde yoktur. Sahip olduğunuz her şey içinde bulunduğunuz şu andır.

Reiki nedir Şu an içinde, aldığınız nefeste Reiki olun, şefkatli olun, sevecen olun. Bunlardan herhangi birini doğru yada yanlış olarak düşünmeyin. Reiki varoluştadır. Ben dahil olmak üzere arayış içinde olan ve arayan bir çok kişi var. Reikiyi,  kendi arayışları için bir başka şey olarak alan sayısız insan vardır.

Bir çok değişik sistemde dersler ve öğretiler aldık, tıpkı bir çiçekten diğerine giden arılar gibi. Bu arayış içinde körü takip eden, körü eğiten, köre önderlik eden kördük. Reikinin Usuiye bir satoriden sonra geldiği söylenir. Kendi bir çok deneyiminin ve şifa uygulamalarının bir araya gelip basit bir sistem oluşturduğunu görmüştür.

Benim bildiğim kadarıyla, henüz batıda Reiki öğrenerek aydınlanan kimse yoktur fakat yine de kendisine bir çok şey ekleyen sayısız kişi vardır. Bu konuyu dikkatle düşünün. Reikiden ne beklediğinizi düşünün bakın. Bir başka sembol öğrenmek size istediğinizi verecek midir? Bir başka sistemi öğrenmek bunu size verecek midir? Eğer size başka şifa teknikleri, galaktik iyileşme, kaybolmuş öğretiler ve üstün öğreticiden gizli materyaller önerirlerse ne olacak?

Tamamlanmış mı? olacaksınız. İstediğinize sahip mi olacaksınız? Sonunda mutlu mu? Olacaksınız. Aradığınız nedir? Bunlardan biri aradığınızı verecek midir? Yoksa sadece sizi uyutmaya devam eden fazladan şeyler midir?  Daha fazla koşullar ve daha fazla ölü sonlar. Dostlarım, istediğiniz şeyi sizin dışınızda size verecek hiçbir şey ve kimse yoktur. Reiki bir araçtır. Kullanın yada kullanmayın. Fakat onun sizin için çalışmasını beklemeyin. Sizi sizin dışınızda kimse iyileştiremez.

Reiki oldukça basittir. Yaptığımız bir şey değil, olduğumuz bir şeydir. İçinde bulunduğunuz anda, aşk, şefkat ve nezaket olarak kendimizi ifade etmek için dokunuyoruz ve şifa veriyoruz. Bulunduğunuz anda iyileştirmek için ellerinizi koyduğunuzda ve benliğiniz işe karışmadığında siz zaten Reikisinizdir.

Bağlı olduğumuz şeyler, teknikler, doğru ve yanlış üzerine yapılan sonu gelmeyen tartışmalarla görüşümüzü kapatabiliriz. Fakat bu yoldan daha önce geçtik ve bizi nereye götürdüğünü biliyoruz.

Reiki nedir, Bu kısmı kapatırken sizi bir öneriyle baş başa bırakıyorum. Ellerinizi Gasho pozisyonunda tutun ve şu kelimeleri tekrarlayın. “Sadece bu gün kızma, kaygılanma, şükran dolu ol, işini hakkıyla yap. Var olan her şeye karşı nazik ve sevecen ol”. Bilinçli olun ve bunları yaşayın. Ellerinizle kendinize ve başkalarına dokunun ve bırakın Reiki aksın. Sonuçlardan, kaygılardan, şartlardan, ihtiyaçlardan bağımsız sadece olun. Gerisi kendiliğinden gelecektir.

Reikinin size yararlı olması dileğiyle

Reiki nedir